FAQ - často kladené otázky

Jaké dodavatele EXTECO oslovuje?

EXTECO čerpá z vlastní databáze dodavatelů, kterou tvoří více než 60 000 subjektů. Databáze v jednotlivých oblastech jsou pravidelně aktualizované pro možnost cílit poptávku našeho klienta co nejpřesněji. Tedy standardem EXTECO je při konkrétní optimalizaci oslovit desítky a někdy i stovky dodavatelů v závislosti na druhu projektu.

V čem spočívá přidaná hodnota EXTECO pro klienty?

Klienti vždy ocení naprostou transparentnost výsledků a jednoznačnou strukturu prezentace. S EXTECO dostane klient přehled o své trhové pozici ve vybraných oblastech v co nejkratším čase a může svoje rozhodnutí realizovat na základě faktů a dokonce ověřených a podložených faktů. EXTECO je expertem nejen v oblasti nalezení potenciálu úspory, ale také v její realizaci, což umožňuje klientovi získat přehled o trhové úrovni v optimalizovaných oblastech.

Jaká je odměna pro EXTECO?

EXTECO je placeno vždy na základě success fee, tedy dostává odměnu od klienta až na základě pozitivního výsledku projektu a pouze za předpokladu, že klientovi zajistí úsporu v optimalizované oblasti po dobu garantované dodávky. EXTECO nepracuje na základě fixních plateb nebo hodinových sazeb, které by klient musel vynaložit před nebo během poskytování služby. Odměna je vždy 50 % z úspory klienta, která je díky EXTECO garantována na určenou dobu dodávek.

Jak EXTECO garantuje výsledek projektu?

Výsledek projektu, který si vždy klient vybírá, je v každém projektu potvrzen smluvní dokumentací, kterou EXTECO zajistí pro klienta. Tato garance bývá potvrzena dodavatelem různými způsoby, a to jak fixní, tak rozložením na jednotlivé variabilní a fixní složky, vždy však transparentně a s důrazem na udržitelnost poskytnuté garance.

V jakých případech oslovují klienti EXTECO?

Motivace pro spolupráci s EXTECO je různá, ale nejčastější je pozitivní ovlivnění hospodářských výsledků. Velmi častou motivací pro klienty může být i složitost nebo unikátnost oblasti pro optimalizaci nebo kapacitní deficit klienta. Další motivací pro vedení společností, které si najímají EXTECO, je získání reálného a transparentního přehledu v krátkém časovém období v rámci nakupovaných oblastí.

SK
EXTECO optimization s.r.o.,Vajnorská, 136/A, 831 04, Bratislava,Slovakia, ID 456 47 894bratislava@exteco.eu +421 948 648 549
CZ
Třebízskeho 595,274 01, Slaný,Czech Republicpraha@exteco.eu +420 792 773 220
© 2023 Exteco.eu. Designed by Visibility.sk