FAQ - často kladené otázky

Ktorých dodávateľov oslovuje EXTECO?

EXTECO čerpá z vlastnej databázy dodávateľov, ktorú tvorí viac ako 60 000 subjektov. Databázy v jednotlivých oblastiach sú pravidelne aktualizované, aby sme mohli čo najpresnejšie zacieliť dopyt našich klientov. Teda štandardom EXTECO je pri konkrétnej optimalizácii osloviť desiatky a niekedy aj stovky dodávateľov v závislosti na type projektu.

V čom spočíva pridaná hodnota EXTECO pre klientov?

Klienti vždy ocenia absolútnu transparentnosť výsledkov a jednoznačnú štruktúru prezentácie. S EXTECO klient získa prehľad o svojej trhovej pozícii vo vybraných oblastiach v čo najkratšom čase a môže svoje rozhodnutia realizovať na základe faktov a dokonca overených a podložených faktov. EXTECO je expertom nielen v oblasti nájdenia potenciálu úspor, ale aj v ich realizácii, čo umožňuje klientovi získať prehľad o trhovej úrovni v optimalizovaných oblastiach.

Aká je odmena pre EXTECO?

EXTECO je platené vždy na základe success fee, čiže dostáva odmenu od klienta až na základe pozitívneho výsledku projektu a iba za predpokladu, že klientovi zabezpečí úsporu v optimalizovanej oblasti počas garantovaného dodávky. EXTECO nepracuje na základe fixných platieb alebo hodinových sadzieb, ktoré by klient musel vynaložiť pred alebo počas poskytovania služby. Odmena je vždy 50 % z úspory klienta, ktorá je vďaka EXTECO garantovaná na určený čas dodávok.

Ako EXTECO garantuje výsledok projektu?

Výsledok projektu, ktorý si vždy klient vyberá, je v každom projekte potvrdený zmluvnou dokumentáciou, ktorú EXTECO zabezpečí pre klienta. Táto záruka býva potvrdená dodávateľom rôznymi spôsobmi, a to nielen pevnou čiastkou, ale aj rozdelením na jednotlivé variabilné a fixné časti, vždy však transparentne a s dôrazom na udržateľnosť poskytnutej záruky.

V akých prípadoch oslovujú klienti EXTECO?

Motivácia pre spoluprácu s EXTECO je rôznorodá, ale najčastejším dôvodom je pozitívny vplyv na hospodárske výsledky. Veľmi častou motiváciou pre klientov môže byť aj zložitosť alebo jedinečnosť oblasti na optimalizáciu alebo kapacitný deficit klienta. Ďalšou motiváciou pre vedenie spoločností, ktoré si najímajú EXTECO, je získať reálny a transparentný prehľad v krátkom časovom období v oblastiach, ktoré nakupujú.

SK
EXTECO optimization s.r.o.,Vajnorská, 136/A, 831 04, Bratislava,Slovakia, ID 456 47 894bratislava@exteco.eu +421 948 648 549
CZ
Třebízskeho 595,274 01, Slaný,Czech Republicpraha@exteco.eu +420 792 773 220
© 2023 Exteco.eu. Designed by Visibility.sk